Ügyfélszolgálat

A McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendje

Meglátogatni az ügyfélszolgálatot vagy panaszt tenni, az alábbi módokon lehet személyesen vagy elérhetőségeink valamelyikén:

Általános tájékoztatásként ügyfeleink számára a honlapunkon található információkat szolgáltatjuk, ezen kívül munkatársaink személyesen, telefonon, és e-mailben is állnak ügyfeleink rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

Cím: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 18/a Telefonszám: 62/426-655; 62/325-493 Fax: 62/425-428 e-mail cím: mbgroup@mbgroup.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9-16

Kedd: 9-16

Szerda: 9-16

Csütörtök: 9-16

Péntek: 9-12

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzéseire vonatkozóan az intézmény a központi ügyfélszolgálatán lehetőséget biztosít a képzési programok megismerésére. Ügyfélfogadási időben minden érdeklődőnek lehetősége van szóbeli tájékoztatást kérni a képzéseket érintő valamennyi nyilvános tudnivalóról. Szórólapokat, írásbeli tájékoztatókat is kérhet az intézménytől a képzések iránt érdeklődő. Elektronikus megkeresés esetén az ügyfélszolgálat hasonló módon válaszol. Külső képzési helyszíneken az érdeklődők, jelentkezők, résztvevők kiértesítést kapnak az esetleges egyéb ügyfélszolgálat elérhetőségéről és a panaszügyintézés helyéről. Panaszkezelés rendje Panaszt tenni a felnőttképzéssel kapcsolatos olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban a McMILLAN & BANETH Vezetési Tanácsadó Kft. köteles, illetve jogosult intézkedésre.

A panasztétel módjai:

  • szóban - személyesen vagy telefonon;
  • írásban – levél, fax, e.mail;
  • az adott képzési csoport képviselőjén keresztül.

A szóbeli panasztételt ügyfélszolgálati és képzési időben, az írásbelit ugyanekkor, illetve postán vagy elektronikus úton bármely időpontban lehet megtenni, a képzés befejezésének, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga eredményének kihirdetésének időpontjáig.

A szóban tett panaszokat a panasz felvevő dokumentáltan feljegyzi. Azonnali válasz esetén annak tényét és tartalmát is dokumentálja. A dokumentáltan rögzített panaszokat az ügyfélszolgálat kezeli. A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az ügyvezető igazgató köteles megvizsgálni, bevonva az adott képzésben érintett szakembereket.

A panasz jogossága esetén, annak jellegétől függően az ügyvezető igazgató kijelöli a kezelésért felelős szakembert, aki meghatározza a kezelés módját, tartalmát. A panaszkezelés tartalmát az ügyvezető igazgató hagyja jóvá.

A panaszkezelést követően a panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a panaszkezelést elfogadja. Amennyiben ez nem valósul meg, erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A panaszkezelés folyamatát és lezárását az ügyfélszolgálat regisztrálja 8 munkanapon belül.

Amennyiben a panaszt tevő nem elégedett a panaszának kivizsgálásával, vagy az adott intézkedéssel, az intézmény képviselőjéhez, végső esetben az illetékes hatósághoz fordulhat panaszával és kérhet jogorvoslatot.

Keresés

Egyik büszkeségünk

Szent István tér: Szent István téri víztorony és tér-rehabilitáció projekt során Szeged egyik központi terének rekonstrukciójára került sor. További projektjeink Tekintse meg további projektjeinket