Tudásmenedzsment

MI A TUDÁSMENEDZSMENT ÉS MIRE SZOLGÁL?

A tudásmenedzsment a tudás alapú adatbázisok rendezett, integrált és könnyen visszakereshető halmaza, és az így létrehozott rendszer folyamatos működtetése, aktualizálása, gyakorlati alkalmazása. Célja a szervezet szellemi erejének növelése, a felhalmozott tudásanyag hasznosítása, új vállalati érték létrehozása.

Egy jól működő tudásmenedzsment lehetővé teszi, hogy a munkavállalók bármikor hozzáférjenek a közös szellemi értékekhez, a tudáshoz, és ezt képesek legyenek alkalmazni mindennapi munkájuk során.

MILYEN JELLEGŰ TUDÁST KEZEL A TUDÁSMENEDZSMENT?

A tudásmenedzsment a tudás mindhárom elemét: az explicit, az implicit, és a tacit tudást egyaránt kezeli. A tudásbázis egy része leírt, dokumentált, ezt nevezzük explicit tudásnak. A tudásanyag másik része nagy tapasztalattal rendelkező személyekhez köthető, nem dokumentált, egyéni tapasztalatokon alapul, ez az implicit és a tacit tudás. Ez utóbbiakat a nehezebb feltárni. Úgy teszünk különbséget az implicit és a tacit tudás között,hogy a tacit tudás az, amit nem lehet írásban rögzíteni, az implicit tudás az, amit írásban lehet rögzíteni, de még nem tették meg.

MI MŰKÖDTETI A TUDÁSMENEDZSMENTET?

A tudásmenedzsment működtetéséhez belső igényre van szükség. Ez pedig a szervezeti kultúra része, ha ez nincs meg, ezt az igényt ki kell alakítani és intézményesíteni. A tudásmenedzsment létalapja az azt támogató szervezeti kultúra, a partneri együttműködés a vállalatcsoporton belül. A tudásmenedzsment akkor és csak akkor működik, ha mind a vezetőkben, mind a munkatársakban tudatosul, hogy a tudásmenedzsment és a tudás megosztása, valamint az ebben rejlő szinergiák kihasználása kizárólag saját embereink hozzáállásától függ, külső kényszerrel nem működtethető.

A TUDÁSMENEDZSMENT HARD ÉS SZOFT TERÜLETEI

A tudásmenedzsmentnek vannak hard, és szoft területei. Mindkét oldal sikere szükséges a projekt sikeréhez. A hard oldalt „TudásTár” fogalomkörrel, a szoft oldalt a „Szervezeti kultúra és elfogadás” fogalomkörrel írjuk le.

  • Hard oldal: TudásTár. A tudásmenedzsment kialakítása során TudásTárat hozunk létre. Ebben a speciális adatbázisban rögzítjük a tudáselemeket. A TudásTár speciális, mert tartalma nem állandó, dinamikusan frissül, fejlődik, módosul. Az elmentett tudástémákat tanácsadóink és a szakterületek felelősei folyamatosan frissítik, újítják, menedzselik, új témákat rögzítenek, régieket kiegészítik, az elavultakat törlik. TudásTárból adatok tudáselem, és kulcsszavak szerint könnyen visszakereshetők.

  • Szoft oldal: Elfogadás, Szervezeti kultúra. A tudásmenedzsment elfogadásának kulcsa az emberi tényező, az inspiráló, újat elfogadni kész légkör. Ennek támogatására/kialakítására folyamatosan képzéseket és műhelymunkákat tartunk, melyeken kiemelt téma a kezdeti ellenállások, kétségek, félelmek leküzdése, a tudásmenedzsment projekt elfogadása, beillesztése a Megbízó értékrendjébe, szervezeti kultúrájába. Ezen túl kompetencia-felmérő kérdőíveket (DISC) és kompetenciaelemzést is nyújtunk. A rejtett tudás megszerzéséért jobban „meg kell küzdeni”, mint az explicit tudás megszerzéséért. Az emberi tényező szerepe meghatározó, egyrészt a régi és új kollégák között, másrészt a kollégák és szervezet belső légköre, értékrendje és vezetési stílusa között. A rejtett tudásnak egy része dokumentálható kérdőív, storytelling, esettanulmány, audió formájában. A tacit tudás feltárásához tanácsadóink módszertani segítséget nyújtanak, segítenek kihozni a rejtett információkat az azzal rendelkező kollégától. Felkészítjük az „új” munkatársat a „mester” rejtett tudásának fogadására. A rejtett tudás átadása mindig hosszú folyamat, melyet be kell építeni a szervezeti kultúra átalakításába.

A BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS MENNYI TÖBBLETMUNKÁT IGÉNYEL?

A projekt tervezésekor takarékoskodni kívánunk a belső szakértők idejével, ezért, és a kezdeti ellenállások leküzdése miatt a program bevezetését a „lépésről-lépésre” elv alapján valósítjuk meg, azaz a tudásmenedzsmentet nem egyszerre indítjuk több helyszínen és témában, hanem egyetlen helyszínen kezdünk, és a rendszert fokozatosan építjük fel. A feldolgozandó tudáselemeket projektirányító team választja ki A munka a belső projektvezetőtől negyedévente 1-3 napot, tudástémák szakértőitől témánként és fejenként havi 1-1,5 napot vesz igénybe.

MILYEN INFORMATIKAI HÁTTÉR SZÜKSÉGES?

A tudásmenedzsment informatikai támogatására a Microsoft SharePoint vagy hasonló IT technológia azon változatát javasoljuk, amely az operációs rendszer, az adatbázis-kezelő és a hardver költségén kívül egyéb licencköltséggel nem jár. Így a szoftveren megspórolt összeget a vállalati igényekhez történő testre szabásra, illetve módszertanalkotásra lehet felhasználni. Az alaprendszer telepítése és konfigurálása után az üzleti oldali tudásmenedzsment-projekt eredményei alapján az együttműködés teljes időtartamában havi rendszerességgel az eredményekhez igazítjuk a SharePoint-környezetet. Így az IT-oldali támogatás folyamatosan követi a módszertan fejlődését, és végül egy teljes értékű, a vállalatra szabott tudásmenedzsmentet támogató eszköz készül el.

A BEVEZETÉS MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR?

A tudásmenedzsment rendelkezésre állása vállalati szinten a szervezeti tudás intézményesülését, a meglévő tudásvesztés minimalizálását, ezzel a munka hatékonyságának növelését eredményezi. Alkalmazotti, munkatársi szinten a tudásvesztés elkerülését, új munkatárs betanítása esetén időnyereséget, csoporton belüli egységes szemléletet és a szakmák közötti átjárhatóságot biztosítja. Csoport szinten a tudásmenedzsment rendszer megléte a vállalat értékének növelését eredményezi.

MIÉRT MOST TERJED EL?

Korszerű tudásmenedzsment rendszerek széleskörű elterjedését műszaki, és emberi okok akadályozták. Műszakilag korlátot szabott, hogy humán informatikai rendszerek nem álltak rendelkezésre, illetve nem voltak képesek nagy mennyiségű humán adatból kulcsszavak vagy fogalmak szerinti információt visszakeresni. A lassú feldolgozás és a korszerűtlen visszakeresési megoldások sok vezetőt a tudásmenedzsment gyakorlatától elriasztottak. Mára az informatika fejlődésének köszönhetően mindez már a múlté.

Emberileg más problémák akadályozták és részben akadályozzák a bevezetést. A tudásmenedzsmentet, mint nem ismert rendszert bizonytalanság, kétkedés, néha félelem kísérte. A bevezetés kulcsa ma is a humán háttér, a vállalati, szervezeti kultúra, illetve annak az új befogadásával érintkező része, a megvalósítás emberi oldala. Ez adja minden tudásmenedzsment projekt 60-70 %-át, és az informatikai háttér a 30-40 %-át.

MIBE KERÜL ?

A tudásmenedzsment program magas külső tanácsadási ráfordítást igényel, amely az alkalmazás során a befektetett forrás sokszorosan megtérül. Az ár több tényezőktől függ.

  • A vállalati szervezeti kultúra helyzete (pozitív szemlélet, elfogadó attitűdök, együttműködési hajlandóság az implicit és tacit tudás átadására, stb.)

  • Humán szervezet és a tudásmenedzsment illeszkedése

  • A humán informatikai rendszer fejlettsége (van-e számítógépes humán nyilvántartás, utánpótlás-terv, munkaköri leírások, kompetencia-felmérések, stb.)

Általában elmondható, hogy a tudásmenedzsment kialakítása 1,5-2,0 évig tartó folyamat, amelynek díja a teljes időszakra a vállalat árbevételének 0,1-0,3 %-a.

Amennyiben kérdése van, hívja szegedi irodánkat a 62/426-655 telefonszámon, vagy Budapesten a 1/883-0466 telefonszámot, de írhat is nekünk!

Keresés


Képzési referenciáinkból

Vezetőfejlesztés több mint 30 nagyvállalatnál! Hazai és nemzetközi nagyvállalatok részére tartunk vezetői képzéseket, tréningeket magyar és angol nyelven!

Vezetői tréningek

További képzési referenciáink


Speciális szolgáltatásaink