Segítség! Középvezető lettem!

Programunkat újonnan kinevezett vezetők, középvezetők intenzív képzésére fejlesztettük ki.

Célcsoport

Vezetői gyakorlat nélküli, illetve kevés vezetői gyakorlattal rendelkező munkahelyi vezetők, operatív vezetők, középvezetők

Csoportlétszám

Tréningjeinken a minimum 8 maximum 14 fős létszámot tartjuk optimálisnak, mind a csoportdinamika, mind pedig az egyéni fejlesztési igények feltárása és támogatása szempontjából.

1. nap

• A középvezetői szerep

Ebben a blokkban tisztázzuk a középvezető helyzetét és munkájának fontosságát. Áttekintjük a középvezetői szerepeket. Gyakorlati példákkal mutatjuk be a középvezető szerepének megváltozását.

• Szaktudás, készségek, hozzáállás

A rövid blokk célja annak bemutatása, hogy nem elég, ha egy középvezető szakmailag elismert és szaktudása megkérdőjelezhetetlen, ha nem rendelkezik megfelelő készségekkel (kompetenciákkal) és hozzáállással (attitűddel) a középvezetői feladatainak ellátásához. A blokk végén a résztvevők a három tulajdonság kiegyensúlyozására kapnak példákat.

• A középvezetői munka két területe

Ebben a blokkban térünk ki a középvezető szervező (menedzseri) és humán oldali (leaderi) szerepeire. Foglalkozunk a vezetői hatalom forrásaival: a szakértői, a pozícionális, és a személyiségből fakadó hatalom képviseletével, módszereivel.

• Középvezető kettős szerepben

Ebben a kiemelt blokkban mutatjuk be a középvezető speciális helyzetét: egyrészt felülről a felső vezetés elvárja, hogy a döntéseiket megértesse és hitelesen átadja beosztottjainak, másrészt alulról a beosztottak tőle várják, hogy érdekeiket határozottan képviselje a felső vezetés felé. E kettős szerep gyakorlati megoldására tapasztalati példákat adunk.

• Csapatműködés, csapatvezetés

A blokkban bemutatjuk a csoport (team) és csapat jellegzetességeit, és a csapatszerepeket. Bemutatjuk a csapatkaraktereket, és a középvezető, mint a csapatot irányító vezető szerepét. Beszélünk a csapatban felmerülő konfliktusokról, azok jó és rossz kezeléséről.

• Csapatműködési gyakorlat

Ennek a gyakorlatnak célja, hogy a résztvevők saját élményen keresztül éljék át egy csapat spontán kialakulásának folyamatát. A bevált gyakorlat választ ad a csapatműködés alapjaira, vezető feladataira, melyet a csoport a tréner irányításával közösen elemez.

• Középvezető és a beosztott kapcsolata

A blokk célja, hogy a csapatműködést követően bemutassa a vezető és beosztottjának alá-fölérendelt kapcsolatából adódó helyzeteket. Ehhez egyéni középvezetői kompetencia felmérési lapokat adunk át.

•Az első nap összefoglalása

2.nap

• A középvezetői kommunikáció

A blokk célja a kommunikáció fontosságának érzékeltetése a középvezetői humán oldali (leaderi) munkájában. Alapvető kommunikációs ismeretek után gyakorlatok mutatják be a középvezetői kommunikációs alaphelyzeteket, az autokratikus és demokratikus vezetés jellemzőit, előnyeit és hátrányait.

• Helyzetorientált vezetés 1.

A Helyzetorientált (Helyzetfüggő) vezetés blokk a Hersey Situational Leadership modell hazai körülményekre átdolgozott változata. A modell első része a beosztott felkészültségével foglalkozik. A résztvevők megtanulják, hogyan ismerik fel beosztottjaik felkészültségét egy adott helyzetre, és ezt hogyan tudatosíthatják. Példák sorával mutatunk be néhány valós munkahelyi helyzetet, és gyakoroltatjuk a beosztotti hozzáállás felismerését.

• Helyzetorientált vezetés 2.

A modell második része a középvezetői stílusról, és a középvezető/beosztott együtteséről szól. A középvezető feladatra összpontosító illetve az emberi kapcsolatokra összpontosító stílusának bemutatása, és az egyes középvezetői stílusok alkalmazásának bemutatására kerül sor. Gyakorlatokon keresztül értik meg a résztvevők, hogy nincs „jó” vagy „rossz” középvezetői stílus, csak az adott helyzetre érvényes megfelelő vagy helytelen stílus. Példákkal a megfelelő stílus begyakorlására kerül sor a blokk második felében, majd a blokk zárásaként az előző napon az általuk kitöltött képzésvezetői stílus kérdőív elemzése történik.

  • Delegálás: Tapasztalataink szerint a középvezetők akkor sem delegálnak, ha erre minden feltétel adott lenne. A blokk a delegálás fontosságát és annak technikai megoldásait ismerteti.

  • Motiválás: A blokkban röviden ismertetjük a motivációs modelleket, és gyakorlati példákon keresztül győzzük meg a résztvevőket, hogy nem a pénz az egyetlen motivációs eszköz. Ennek tisztázása után a motiváció eszközeit mutatjuk be.

  • Közös problémafeltáró beszélgetés: A képzés végén a résztvevőket felkérjük, hogy a csoport előtt (nevek és helyszín említése nélkül) mutassanak be olyan helyzetet a saját középvezetői gyakorlatukból, amelyet jól, illetve sikertelenül kezeltek, és melyet a két napon tanultak alapján másként oldanának meg. Közös megbeszélés, tréneri irányítással és összefoglalással.

Az után követés (follow-up) célja, hogy a képzések után 2-3 héttel a képzési témaköröket internalizáljuk, a képzéseken átadott anyagokat visszahalljuk. Minden résztvevő a saját munkate-rületéről vett példán keresztül mutatja be a hallottak gyakorlatban történő alkalmazását. Erre az eseményre a résztvevők munkahelyi vezetőjét (ajánlott: ügyvezetőt is) meghívjuk.

+ 1 nap: Hatékonyság mérése – Follow up!

A megrendelő cég igénye szerint a tréning végén minden résztvevő személyre szóló feladatot (miniprojektet) kap és annak eredményét az utánkövető napon (follow up) bemutatja, prezentálja a csoportnak. A feladat elkészítését a tréner telefonos coachinggal támogatja a felkészülés időszakában. A tréning értékelése a miniprojekt sikere alapján történik. Az értékelést a tréner, a csoport és a projektet bemutató résztvevő is elvégzi.

Az után követés (follow-up) célja, hogy a képzések után 2-3 héttel a képzési témaköröket internalizáljuk, a képzéseken átadott anyagokat visszahalljuk. Minden résztvevő a saját munkaterületéről vett példán keresztül mutatja be a hallottak gyakorlatban történő alkalmazását. Erre az eseményre a cég ügyvzetőjét és a résztvevők munkahelyi vezetőjét meghívjuk.

Amennyiben többet szeretne megtudni operatív vezetői képzéseinkről, vegye fel a kapcsolatot velünk telefonon (+36 62 426 655) vagy írjon nekünk!

Keresés


Tréner - Nagy Viven

Több éves tapasztalattal rendelkezik a felnőttképzés területén, nagy gyakorlatot szerzett készségfejlesztő tréningekben. Oktatási igazgatóként részt vett több tucat képzési anyag kidolgozásában. Több, mint 1000 óra tréninget tartott az ország számos pontján, főképp készségfejlesztő programokban.

Lendületes, határozott személyisége azonnal magával ragadja a hallgatókat, pörgős stílusa a tréningjein is "átjön". Mindezt kiegészítve széleskörű tréneri tapasztalatival és gyakorlatias tudásával, biztosak lehetnek benne, hogy a képzés minden percét élvezni fogják.

Szakterületei: operatív vezetők képzése, kommunikációs tréningek, vezetői tréningek, szervezetfejlesztés, értékesítési tréningek, egyéb készségfejlesztés