Projekt-referenciáink

 • „Fenntartható integrált városfejlesztési program előkészítése Szegeden (DAOP-5.1.1/B)” pro-jekt projektmenedzsment feladatainak ellátása)

 • Szeged Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Stratégiájának kidolgozása az Integrált Terü-letfejlesztési Stratégiához, a Területi Operatív Program fejlesztéseihez és az EU2020 temati-kus célkitűzéseihez illeszkedően;

 • Szegedi Tudományegyetem Quadruple Helix modell alapú gazdasági és társadalmi pozicio-nálása: önkormányzati szerepvállalás a gazdaságfejlesztésben – modell kidolgozása (TÁMOP-4.2.1.C)

 • Akcióterületi Terv készítése a „Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja (DAOP-5.1.1)” című projekthez

 • Akcióterületi terv, Igényfelmérés- és Kihasználtsági Terv, Költség-haszon elemzés továbbá Partnerségi terv (tanulmányok) elkészítése Szeged, Liget vonatkozásában a TOP-6.3.2-15 kódjelű, Zöld város kialakítása c. pályázati felhívásra

 • Szegeden az ELI lézeres központ melletti science parkban inkubátorház létrehozására irányu-ló megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, cash-flow terv, mérleg, eredménykimutatás és üzleti modell kialakítása a Magyar Fejlesztési Bank által kidolgozott hitelkonstrukció figyelembe vételével

 • Energiahatékonyság fokozása a szegedi Tas utcai bölcsődében, a Tisza-parti Általános iskolá-ban és a Móricz Zsigmond művelődési házban (KEOP-5.1.0

 • Közösségi közlekedés színvonalának javítása a Hont Ferenc utcai végállomás intermodális csomóponttá alakításával (DAOP-3.2.1);

 • Energiahatékony iskolák fejlesztése, szegedi Deák Ferenc Gimnázium (EGT és Norvég Finan-szírozási Mechanizmusok)

 • DAOP-os zászlóshajó program iskolák felújítása, energetikai korszerűsítése (5 db kétfordulós projekt kidolgozása)

 • Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése (KÖZOP-5.2.0): projektmenedzsment szerve-zetben pénzügyi szakértői és pénzügyi tanácsadási szolgáltatások teljesítése

 • Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09): projektmenedzsment szolgál-tatás, PIU-munkaszervezeti feladatok ellátása

 • Szeged integrált e-kormányzat rendszerének fejlesztése (GVOP-4.3.1): projektmenedzsment;

 • Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése (DAOP-5.1.2): projektmenedzsment szer-vezetben pénzügyi szakértői és pénzügyi tanácsadási szolgáltatások teljesítése

 • Szeged-Szőreg-Törökkanizsa kerékpárút építése (IPA Határon Átnyúló Együttműködési Prog-ram)

 • Szecessziós tematikus út kialakítása ((IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program)

 • Megújuló energia hasznosítása (IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

 • Önkormányzatok: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Makó Város Önkormányzata, Mindszent Város Ön-kormányzata, Jászberény Város Önkormányzata, Gyula Mezőberény Város Önkormányzata, Me-zőberény Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata

Ügyfeleink egy része bizalmas ügykezelést kért, ezért a referencialistánkon nem szerepel!

Keresés


Egyik kedvencünk

Szegeden a Szent István téri víztorony és tér rehabilitációja projekt során a város egyik központi terének rekonstrukciójára került sor.

Szeged, Szent István tér


Pályázati híreink

2017. július 3.

A GINOP/VEKOP "Munkahelyi képzések támogatása ...." pályázatok beadási határidejét bizonytalan ideig elhalasztották a nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés miatt. A felhívásokat felülvizsgálják és pontosítják. A módosításokról és a beadás új időpontjáról közlemény ad majd tájékoztatást, a www.palyazat.gov.hu oldalon.