NORDIC szemléletű fejlesztés

MI A PROGRAM CÉLJA?

Nordic rendszerű vezetőfejlesztési folyamatunk célja a leaderi vezetési módszerek, technikák és mindennapi gyakorlatok átadása a hazai vállalatok vezetési módszereibe. A javasolt rendszer nemcsak képzés, hanem elsősorban olyan humán fejlesztési folyamat, melynél a résztvevők egyéni leaderi kompetenciáira alapuló egyéni fejlesztést valósítunk meg, és a folyamat végére hozzásegítjük a résztvevőket a nordic megközelítéshez közelálló, de a hazai körülményekre alkalmazható vezetői magatartás kialakulásához. A folyamat a FACET-5 egyéni kompetenciafelmérő és értékelő rendszert és a Helyzetorientált Vezetés® (Situational Leadership® ) vezetőképzést is tartalmazza.

MIÉRT INDOKOLT, MIBEN MÁS?

Az északi (norvég, svéd, dán, finn) vállalatvezetési gyakorlat lényegesen hangsúlyosabb szerepet ad a vezetés emberi (leaderi) oldalának, mint a hazai vállalataink vezetése. Eltérés elsősorban a maszkulin vállaltvezetési vonásokban (Asszertivitás, a siker mérése kizárólag a materializálható javakon, önközpontúság, az erő, mint a vezetés alapszimbóluma, egyéni kezdeményezőkészség túlhangsúlyozása) mutatható ki. Ugyancsak nagy az eltérés a magyar és a Nordic szemlélet között ahogyan vezetőink a bizonytalan helyzetek elkerüléséhez viszonyulnak. Gert Hoftede ország/régiós összehasonlító mérései alapján megszerkesztett ábránkon ez jól látható.

img

MIT KAP A RÉSZTVEVŐ?

A Nordic program módszereinek elsajátításával a vezetők képessé válnak az üzleti világon sikeres, korszerű leader-központú vezetésre, a megfelelő vezetői stílus kialakítására, és az ehhez szükséges kompetenciáik felmérésére, fejlesztésére, végső soron vezetési hatékonyságuk mellett az elfogadottságuk ugrásszerű emelésre.

Keresés


Képzési referenciáinkból

Vezetőfejlesztés több mint 30 nagyvállalatnál! Hazai és nemzetközi nagyvállalatok részére tartunk vezetői képzéseket, tréningeket magyar és angol nyelven!

Vezetői tréningek

További képzési referenciáink


Friss hírek - Vezetőképzés

2017. július 3.

A GINOP/VEKOP "Munkahelyi képzések támogatása ...." pályázatok beadási határidejét bizonytalan ideig elhalasztották a nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés miatt. A felhívásokat felülvizsgálják és pontosítják. A módosításokról és a beadás új időpontjáról közlemény ad majd tájékoztatást, a www.palyazat.gov.hu oldalon.