Etikai elveink

McMillan & Baneth kft, mint a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (VTMSZ) elismert tagja számára alapvető, hogy önkéntesen vállalja a VTMSZ Etikai Kódex szabályainak betartását. Legfontosabb etikai szabályaink az alábbiak:

  • A tanácsadó számára mindenkor az ügyfél érdeke az elődleges
  • A tanácsadó csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű elvégzéséhez az alapvető felkészültsége megvan
  • Társaságunk tevékenysége során munkatársaink számára előírt tulajdonságok: elkötelezettség a cégünk iránt, szakszerűség és felkészültség, permanensen magas minőség, tisztesség és korrektség.
  • A tanácsadó megtartja függetlenségét, nem vállal közreműködést olyan esetben, amikor tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja, vagy ilyen látszat alakulhat ki. (pl. elfogadhatatlan személyi kapcsolódások az ügyfél vállalat szerződéskötésben érintett munkatársaival illetve vezetőivel, vagy egyidejű megbízás vállalása konkurens cégektől, stb.).
  • A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden - a tanácsadói munka során tudomására jutott - információt szigorú titoktartással kezel, és megakadályozza, hogy ilyen információk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.
  • Külső munkatársainktól elvárjuk, hogy az adott megbízáskor a McMillan & Baneth kft érdekeit ugyanúgy képviseljék, mint hasonló esetben saját cégükét.
  • Munkáink előkészítő szakasza csak ügyvezető jóváhagyással indulhat. Ennek hiányában semmilyen költséget, beleértve a ráfordított időt is, nem számolunk el. Megbízásainkat 200 ezer forint megbízási díj felett kizárólag szerződéses formában végezzük.
  • Nem vállalunk megbízást, ha a munka tárgyilagos elvégzését bármi befolyásolhatja, vagy ilyen látszat alakulhat ki, különös tekintettel a személyi, baráti és rokoni összefonódásokra, a nepotizmus vélt vagy valódi megjelenésére, látszat-megbízásokra, vagy azok gyanújára. Amennyiben ilyen vélelem felmerül, az ügyvezető véleménye a döntő.

A fenti alapelveket társaságunk alapszabálya tartalmazza. Társaságunk csak olyan munkatárssal működik együtt, aki munkája során magára nézve kötelező érvénnyel valósítja meg az Etikai Kódexben foglaltakat. Azt a munkatársunkat vagy alvállalkozónkat, aki az Etikai Kódex szabályait megsérti, figyelmeztetés után kivonjuk a munkából.

Keresés

Egyik büszkeségünk

Szent István tér: Szent István téri víztorony és tér-rehabilitáció projekt során Szeged egyik központi terének rekonstrukciójára került sor. További projektjeink Tekintse meg további projektjeinket