Cége élelmiszerfeldolgozással foglakozik?

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás

Keretösszeg: 151 milliárd Ft ** Benyújtási időszak:** 2016. február 15-től 2018. február 15-ig folyamatosan, de a forrás kimerülése esetén a felhívás felfüggesztésre kerül.

Pályázatot nyújthatnak be:

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; tevékenysége Annex I. termékfeldolgozására irányul.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • tevékenysége Annex I. termék10 feldolgozására irányul; a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket (kivéve halászati termékek) állít elő. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Támogatás mértéke: 50% Támogatás összege: 3.000.000 Ft – 1.500.000.000 Ft. - egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, - kollektív projekt esetén maximum 1,5 Mrd Ft

Önállóan is támogatható tevékenységek:

A.) célterület:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják:

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;
 • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése;
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitásbővítés.

Támogatható tevékenységek:

 • termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

Paprika

Mezőgazdasági termékek értéknövelése VP-3-4.2.1-15

B.) célterület:

Mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések. A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása.

B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); - épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése.

B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

 • Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.);
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése

B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása).

Önállóan nem, a fentiekhez kapcsoltan támogatható tevékenységek

 • projekt előkészítés,
 • szakmai előkészítés,
 • közbeszerzés;
 • mérnöki feladatok,
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Amennyiben érdekli Önt ez a pályázati lehetőség, keresse minket a 62/426-655-ös telefonszámon, vagy írjon üzenetet!

Keresés


Referenciáinkból

Szeged elektromos tömegközlekedés-fejlesztése

A projekt pénzügyi menedzselési feladatainak ellátásában vettünk részt.

Szeged elektromos tömegközlekedés projekt

További referenciáink